LANGUAGE :  thai eng    FONT SIZE : A  A  A

kidzania 21 ธ.ค. 2555 11:02 IP Address:110.xx.xx


Email:nathan_pop@hotmail.com


โครงการเรียนรู้สำหรับเด็ก KidZania เมืองจำลองโครงการเรียนรู้สำหรับเด็ก KidZania
KidZania เป็นโครงการแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้เด็นในวัยตั้งแต่ 4-14 ปี ได้เข้ามาทดลองสวมบทบาทเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ที่เด็กฝันอยากจะเป็นในอนาคตเมื่อเวลาที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ นักบิน แอร์ โฮสเตส หมอ พยาบาล นายธนาคาร นักธุรกิจ นักร้อง นักแสดง นักดับเพลิง ตำรวจ หรือ ช่างเสริมสวย เป็นต้น
ซึ่งทาง KidZania ได้จัดทำเมืองจำลอง ขึ้นมาที่มีสิ่งปลูกสร้าง ถนน ยานพาหนะ สถานประกอบการ ร้านค้า และมีส่วนประกอบภายในเมืองเสมือนเมืองจริงๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย แปลกใหม่ มีความเป็นเอกลักษณ์ให้เด็กแสดงบทบาทในการประกอบอาชีพ ผ่านการจำลองกิจกรรมของผู้ใหญ่ที่สนุกสนานเหมือนอยู่ในโลกความเป็นจริงที่มีระบบเศรษฐกิจของตนเองเด็กต้องทำงาน มีรายได้ จากการทำงาน เช่น การเป็นพนักงานดับเพลิง, หมอ, ตำรวจ, นักข่าว, เจ้าของร้าน ฯลฯ และได้ฝึกการใช้จ่ายเงินที่ได้มาเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพื่อความบันเทิง ซึ่งเด็กจะได้รับประสบการณ์โดยตรงในการปฏิบัติงานจากอาชีพนั้น ๆ และมีความเป็นอิสระในด้านความคิดและตัดสินใจในกิจกรรมที่ทำ ทำให้เกิดการพัฒนาการของตัวเด็กและได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆเช่น ด้านร่างกาย จิตใจและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพนั้น และเป็นแรงผักดันที่จะให้เขาได้ประกอบอาชีพนั้นและโตเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมต่อไป
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิดส์ซาเนียได้ที่ http://www.facebook.com/KidZaniaBangkokhttp://www.facebook.com/KidZaniaBangkok หรือ http://www.kidzania.co.th หรือ http://www.kidzania.comhttp://www.kidzania.com
โทรศัพท์ 02 652 2919, 02 652 2920


มัม012 20 ส.ค. 2013 10:49 IP Address:27.116.xx.xx


ขอบคุนคับๆๆๆ------------------------------------------------

genting clubreddragon88princesscrownสะหวันเวกัส


โครงการเรียนรู้สำหรับเด็ก KidZania เมืองจำลอง